За нас


Целодневна детска градина № 37 „Простор” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от 3 год. до 7 годишна възраст. Детската градина се намира в с. Подгумер, Столична община, район Нови Искър на ул. Св. Димитър” 2 А.

Децата са в две смесени групи. Сградата на детската градина е масивна /открита през 1980 г/ с PVC дограма, ламиниран паркет, парно отопление. Двора е с площ от 2 дка, сенчест. Има прекрасни условия за разходки и игри сред природата.

Децата се отглеждат с много любов и внимание. За тях се грижат педагози и обслужващ персонал с богат професионален опит.

Ц Д Г № 37 „Простор” работи на петдневна работна седмица от 7.00 часа до 19.00 часа.

Приоритетите на персонала са :

  1. Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на правата му и хуманно отношение към индивидуалната детска личност.
  2. Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в началното училище.
  3. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко направление от държавните образователни изисквания.
  4. Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и творчество на децата.
  5. Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и деца със СОП. Толерантност към различията.
  6. Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.
  7. Качествено обучение по безопасност на движението по пътищата.